WYDZIAŁ ROBÓT PUBLICZNYCH MIASTA BALTIMORE

Zdecydowaliśmy się zainstalować urządzenia Green Saver produkcji Steam Esco w różnych budynkach komunalnych w Baltimore. Nasze dane wskazują na znaczne obniżenie zużycia pary – na poziomie od 19% do 21% w zależności od budynku. Lokatorzy w tych budynkach byli bardzo zadowoleni z instalacji i nie zetknęli się z żadnymi problemami podczas eksploatacji tych niemechanicznych odwadniaczy.

Eduardo R. de Lara, P.E.

Inżynier projektu