FAQ

Często Zadawane Pytania

Czym jest Steam Esco?

Steam Esco to firma świadcząca usługi energetyczne, która oferuje szeroką gamę dostosowanych do potrzeb odwadniaczy wykorzystujących zwężki Venturiego.

Na czym polega działalność firmy świadczącej usługi energetyczne?

Firmy świadcząca usługi energetyczne/zapewniające oszczędność energii (energy savings company – ESCO) specjalizują się w zwiększaniu wydajności wykorzystania energii w instalacjach przemysłowych poprzez doradztwo oraz wdrażanie rozwiązań technologicznych. Naszym głównym celem w Steam Esco jest optymalizacja instalacji parowych przede wszystkim poprzez wdrażanie opatentowanej przez nas technologii odwadniaczy Green Saver.

Czy są Państwo po prostu sprzedawcami odwadniaczy?

Nie tylko. Nasza oferta obejmuje analizę całej instalacji parowej, sprawdzenie izolacji, lokalizację nieszczelności i ocenę procedur utrzymania, na podstawie czego przedstawiamy kompleksowe zalecenia dotyczące możliwych ulepszeń i ich opłacalności. W większości przypadków obejmuje to także montaż odwadniaczy Green Saver, przy czym nasi inżynierowie są również dostępni, aby świadczyć szereg usług technologicznych w celu udoskonalenia instalacji przy ograniczeniu do minimum zakłóceń w jej eksploatacji. Usługi te są najczęściej świadczone na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej, zgodnie z którą wynagrodzenie jest uzależnione od stopnia uzyskanych oszczędności.

Gdzie stosowane są instalacje z odwadniaczami skroplin?

Jednym słowem – wszędzie. Para jest stosowana do przesyłania ciepła i energii. Jest ona obecna w praktycznie każdej przemysłowej instalacji produkcyjnej. Para jest używana na przykład do ogrzewania instalacji w zakładach przetwórstwa żywności, rafineriach i zakładach chemicznych, do napędzania turbin w elektrowniach, czy do produkcji sprężarek i pomp. Inne zastosowania to: czyszczenie, nawilżanie, rozpylanie i przenoszenie cieczy lub gazów w rurociągach. Według Departamentu Energii USA amerykański przemysł przetwarza około 70% pozyskanego paliwa do postaci pary. To 37% energii w każdej postaci, w tym energii elektrycznej i energii obecnej w surowcach nieprzetworzonych. Para jest także często stosowana do ogrzewania pomieszczeń biurowych i mieszkalnych.

Czym jest odwadniacz?

Odwadniacz to urządzenie, które usuwa gorące skropliny z obiegu, jednocześnie zatrzymując parę w instalacji.

Czym są „gorące skropliny” i dlaczego są szkodliwe w mojej instalacji?

Gorące skropliny powstają w wyniku łączenia się ze sobą cząsteczek wody wchodzących w skład pary. Ma to miejsce podczas utraty ciepła utajonego pary, czyli jej zdolności do przekazywania energii i ciśnienia. Obecność gorących skroplin w parze obniża jej wydajność grzewczą i współczynnik przenoszenia energii i może być źródłem uszkodzeń przewodów i armatury w wyniku korozji.

Czy w mojej instalacji są odwadniacze? Jeśli tak, to ile?

Jeśli w Państwa zakładzie znajduje się kocioł wytwarzający parę, instalacja rurociągowa najprawdopodobniej zawiera dziesiątki odwadniaczy.

Jakiego rodzaju odwadniacze są stosowane obecnie?

Zdecydowana większość używanych odwadniaczy to odwadniacze mechaniczne. Są one najczęściej otwierane i zamykane za pomocą pływaka, który unosi się i opada wraz z poziomem skroplin. Ponieważ mechanizm ten zawiera ruchome części, odwadniacze mechaniczne są podatne na uszkodzenia, przez co należy je wymieniać co 3–5 lat. Oferowane przez nas odwadniacze skroplin nie zawierają żadnych ruchomych elementów, a ich działanie opiera się na podstawowych zasadach fizyki, dzięki czemu pracują wydajniej i pozostają sprawne znacznie dłużej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat zasad fizyki wykorzystywanych w odwadniaczach Green Saver.

Jaka jest różnica pomiędzy odwadniaczem z płaską kryzą a odwadniaczem ze zwężką Venturiego?

Gdy producenci tradycyjnych odwadniaczy mechanicznych mówią o zwężkach Venturiego, często mylnie odnoszą się do prostych konstrukcji z płaską kryzą, zasadniczo składających się z płytki z niewielkim centralnym otworem na odprowadzanie skroplin. Główna różnica pomiędzy tego rodzaju odwadniaczami a urządzeniami Green Saver produkcji Steam Esco polega na tym, że nasze odwadniaczy zostały zaprojektowane tak, aby skropliny przepuszczane przez zwężkę ulegały rozprężeniu, co „zatka” przejście i uniemożliwi wydostawanie się pary z obiegu. Odwadniacze z płaską kryzą są nie tylko mniej wydajne, ale też mają tendencję do odkształcania się w miarę upływu czasu oraz zatykania się wskutek powstawania prądów wirowych za kryzą.

Jak można sprawdzić, czy odwadniacz jest niesprawny?

Niesprawny odwadniacz przepuszcza energię cieplną w postaci pary, która wydostaje się z obiegu poprzez zawór. Do wykrycia tego zjawiska niezbędne jest zastosowanie spektrografu do podczerwieni, rejestratora ultradźwiękowego albo pirometryczne obrazowanie temperatury.

Czy firma Steam Esco wykonuje badania na miejscu?

Tak. Każdy projekt rozpoczynamy od przeanalizowania pojedynczego przewodu albo całej instalacji parowej, aby dokładnie określić straty energii na wadliwie działających odwadniaczach i oszacować poziom oszczędności po wymianie odwadniaczy na urządzenia Green Saver produkcji Steam Esco.

Jak duże mogą być oszczędności dzięki zastosowaniu odwadniaczy Green Saver?

Oferowane przez nas odwadniacze są od 6% do 10% wydajniejsze w porównaniu z odwadniaczami mechanicznymi, przy czym nasze doświadczenia wskazują, że koszty mogą być niższe nawet o 35%, jeśli uwzględni się niższe koszty utrzymania oraz wyeliminowanie strat pary przez niesprawne odwadniacze.

Czy odwadniacze Green Saver są dostosowane do zmiennego obciążenia?

Oferowane przez nas odwadniacze bardzo dobrze sprawdzają się w instalacjach ze zmiennym obciążeniem. Przykładowo, utrata pary dla danego modelu może wynosić 0,090 kg/h przy obciążeniu 50% i może wzrosnąć do 0,861 kg/h przy obciążeniu 15%. Mimo tak dużego wzrostu, poziom ten jest wciąż poniżej przybliżonego współczynnika utraty pary przez sprawny odwadniacz mechaniczny, który wynosi 0,907 kg/h.

Czy odwadniacze Green Saver sprawdzają się w zmiennych warunkach otoczenia?

Tak, wpływ wahań zewnętrznej temperatury na wydajność naszych odwadniaczy jest niewielki, zwłaszcza jeśli przewód jest odpowiednio zaizolowany.

Czy udostępniają Państwo urządzenia testowe?

Tak, z przyjemnością udostępnimy urządzenia testowe, aby pomóc Państwu określić korzyści oferowane przez naszą technologię.

Ile wynosi przeciętny okres eksploatacji odwadniacza Green Saver produkcji Steam Esco?

Odwadniacze Green Saver nie zawierają żadnych ruchomych części, dzięki czemu zachowują sprawność aż do 20 lat, o ile są regularnie czyszczone. W takim samym okresie odwadniacz mechaniczny trzeba będzie wymienić aż do pięciu razy, stąd oferowane przez nas odwadniaczy pozwalają na znaczne obniżenie kosztów magazynowania, utrzymania i badań na miejscu w ciągu całego cyklu eksploatacji (kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach oferowanych przez odwadniacze Green Saver produkcji Steam Esco). Wszystkie oferowane przez nas urządzenia są standardowo objęte 15-letnią gwarancją.

Jak precyzyjne są Państwa szacunki dotyczące możliwych oszczędności?

Potencjalne oszczędności szacujemy z bardzo dużą dokładnością, bazując na kompleksowej analizie warunków na miejscu, zużycia paliwa, procedur pracy i utrzymania oraz rzeczywistych i wzorcowych limitów obciążenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie sformułować szczegółowe zalecenia zarówno dotyczące montażu odwadniaczy Green Saver jak i innych ulepszeń Państwa instalacji.

Czy w ramach usługi ESCO oferują Państwo finansowanie?

Oferowane przez nas rozwiązania zazwyczaj zwracają się po krótkim czasie, dlatego też z przyjemnością zaaranżujemy różnego rodzaju sposoby finansowania, aby rozłożyć początkowy koszt inwestycji na przyszłe oszczędności na kosztach energii. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Czy świadczą Państwo usługi doradcze w zakresie obrotu certyfikatami emisji dwutlenku węgla?

Tak, nasza firma partnerska Vertis Environmental Finance zajmuje się obrotem certyfikatami i specjalizuje się w certyfikatach emisji oraz w efektywności energetycznej.

Co oznacza nazwa „Green Saver”?

„Green” to nie tylko zieleń przyrody, o którą dbamy oszczędzając energię, ale także zieleń banknotów, które dzięki temu zostają w kieszeniach naszych klientów.

OPINIE KLIENTÓW

AKTUALNOŚCI

WSPÓŁPRACA Z VERTIS ENVIRONMENTAL FINANCE

12 października 2015 roku firmy Esco Steam i Vertis Environmental Finance poinformowały, że o inwestycji Vertis w Steam Esco. Działająca od 2001 roku w branży handlu certyfikatami emisji firma Vertis jest jednym z pierwszych podmiotów na świecie zaangażowanych w handel certyfikatami emisji dwutlenku węgla. Firma Vertis będzie pełnić rolę reprezentanta handlowego Steam Esco, oferującego produkty Steam Esco klientom przemysłowym w Europie i na świecie.

Keith Moore, prezes Steam Esco: „Jesteśmy podekscytowani połączeniem sił z Vertis i możliwością współpracy z zespołem handlowców naszego nowego partnera, aby móc sprzedawać nasze produkty na kolejnych rynkach w Europie”.

„Dla Vertis to świetna okazja do zróżnicowania działalności i powrotu do wspierania naszych klientów w odchodzeniu od paliw kopalnych i ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych”, stwierdził James Atkins, prezes Vertis.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Vertis

Top