UTRZYMANIE

W przeciwieństwie do odwadniaczy mechanicznych, urządzenia Green Saver produkcji Steam Esco wykorzystują w swojej pracy zasady dynamiki płynów, a tym samym nie mają żadnych ruchomych części. Przekłada się to nie tylko na wzrost wydajności o 6–10%, ale także zwiększa żywotność odwadniaczu nawet pięciokrotnie, co daje znaczne oszczędności, eliminując potrzebę nieustannego wykonywania analiz na miejscu i stosowania sprzętu badawczego, przechowywania części zamiennych czy ogólnej konserwacji, dzięki czemu inżynierowie w firmie mogą skupić się bardziej produktywnych wyzwaniach. Proste, regularne czyszczenie filtra siatkowego kątowego i łatwe czyszczenie wnętrza urządzenia wystarczy, aby zapewnić jego sprawną pracę przez wiele lat.

Co więcej, konstrukcja odwadniaczy Green Saver jest prostsza i znacznie bardziej kompaktowa, co ułatwia prace montażowe i znacznie skraca listę części zamiennych.

Z przyjemnością dokonamy kompleksowej analizy cyklu życia i kosztów Państwa instalacji, aby wykazać, jak szybko zwraca się inwestycja w odwadniacze Green Saver, między innymi dzięki niskim kosztom ich utrzymania.